Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 04 2015

18:53
Moim zdaniem to niczego nie jestem pewien, jednak widok gwiazd sprawia, iż zaczynam marzyć.
— Vincent van Gogh
18:51
3543 91dc
18:50
Zarzuty można odeprzeć, pretensje zbagatelizować, za obrazę przeprosić. Na obojętność jednak nie ma rady.
— Danuta Bieńkowska
18:48
9339 4dc4 500
Reposted fromscorpix scorpix viablackheartgirl blackheartgirl
18:48
Janos M Schmidt, Hungary — 2015 Mobile Phone category, Sony World Photography Awards
Reposted fromgreensky greensky viablackheartgirl blackheartgirl
18:48
18:47
2282 933e 500
Reposted frombiru biru viareloveution reloveution
18:43
6144 35c5 500
Reposted fromink ink viasoulforme soulforme
18:35
Nie zaczynaj myśleć. Nic dobrego z tego nie wyniknie. Trzeba się oszukiwać, jak tylko można. Nie wnikać, nie pytać. Nie chcieć więcej. Wmawiać sobie, że jest dobrze i że inaczej być nie może. Trzeba wyrobić w sobie obojętność, stępić zmysły, zadowolić tym, co jest. Tylko tak da się żyć. Bez wyniszczającej tęsknoty za niewiadomo czym i stałego poczucia nienasycenia i pustki. Tylko tak można odepchnąć od siebie rozpacz i poczucie totalnej bezsilności.
— M. Palewska
Reposted fromprison prison viaTryToRememberrr TryToRememberrr
18:30
6452 095b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacagness cagness
18:15
2028 3bd5
Reposted fromzimnepalce zimnepalce

June 27 2015

17:04
1806 0a5a
Reposted fromthiscouldbeheaven thiscouldbeheaven
17:04
1807 c667
Reposted fromthiscouldbeheaven thiscouldbeheaven
16:49
Come on, skinny love what happened here...
— Birdy
Reposted bydeepbluex deepbluex

May 24 2015

20:25
9179 bc87 500
Reposted fromrol rol viabajaderra bajaderra
20:25
3264 887b 500
Reposted fromfrenzy frenzy viaslowianecznik slowianecznik
20:23
7582 bd56 500
Reposted fromrol rol viacharlie69 charlie69
20:17
3824 45c5 500
20:14
20:14
9348 293c 500
Reposted fromink ink viacharlie69 charlie69
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl